Bemyndigande

Bemyndigande-sidorna finns i Nypsbarometern och heter Bemyndigande. Tillväxtverket finns inte med i dessa flikar.

Tre flikar innehåller rapporter som syftar på bemyndigandet.

En flik visar en prognos för utbetalt belopp för bifallna ärenden i Nyps2020.

Det innebär att prognosen visar hur utestående skuld kommer att utbetalas. Kortfattat utgår prognosen ifrån start- och slutdatum för respektive ärende. Utifrån start- och slutdatum beräknas antal år som projektet kommer att pågå och prognosen görs sen utifrån historisk utbetalningstakt för ärenden med samma årslängd.