Bemyndigande periodvis

Fliken Bemyndigande Periodvis uppdateras vid de tillfällen då bemyndigandet ska redovisas. För 2023 är det 31 mars, 30 september och 31 december som gäller. Uppdateringen av sidorna sker några dagar efter aktuellt datum.

Innehåller:

  • Skuld per stödtyp 2022-12-31.
    (Exklusive affärsutvecklingscheckar, uppföljning/utvärdering, skärgårdsprojekt, REACT-EU, Stöd till korrisionsskydd för drivmedelsstationer och mikrostöd naturturism)
  • Skuld per ärende 2022-12-31.
    (Exklusive affärsutvecklingscheckar, uppföljning/utvärdering, skärgårdsprojekt, REACT-EU, Stöd till korrisionsskydd för drivmedelsstationer och mikrostöd naturturism)
  • Historisk fördelning av utbetalningar.

Affärsutvecklingscheckar, medel för uppföljning/utvärdering, skärgårdsprojekt, REACT-EU, Stöd till korrisionsskydd för drivmedelsstationer och mikrostöd naturturism är inte med i den totala skulden, varken på stödtypsnivå eller på ärendenivå.

Historisk fördelning av utbetalningar visar hur beviljat, utbetalt och återfört belopp har fördelats över åren. Rapporten utgår från beslut år ett, som är det år det första ärendebeslutet i ärendet fattades.

Det är varje organisations ansvar att kontrollera att uppgifterna stämmer. Rapporterna utgår ifrån de uppgifter som fanns registrerade i Nyps 31 december 2022. Om ändringar gjorts efter det här datumet som avser perioden till och med 31 december 2022 måste det här justeras manuellt.

EU-delfinansiering framgår i rapporten. Det finns en kolumn i rapporterna som visar skuld, exklusive EU-delfinansiering. Om möjlig EU-delfinansiering blir mindre än vad som registrerats på ärendet blir inte beloppet korrekt. EU-delfinansiering hanteras inte fullt ut i Nyps2020 ännu.

Eventuella felaktigheter i rapporterna måste rättas på ärendenivå för att rapporterna ska bli korrekta framöver. Kan inte ni själva genomföra rättningarna ska du skicka in ett ärende via Easit. När vi får ditt ärende löser vi på Nypscentralen problemet.

Har du förslag på andra användbara rapporter, synpunkter eller frågor, hör av dig.

Rapporten Bemyndigande periodvis hittar du i Nypsbarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..