Engagemangsuppgifter

Rapporter som visar utestående nedskrivningar vid specifika tidpunkter finns i Nypsbarometern under fliken Stödmottagare.

Hjälpte informationen på sidan dig?