Engagemangsuppgifter

Rapporterna som visar utestående nedskrivningar vid specifika tidpunkter återfinns i Nypsbarometern under fliken Stödmottagare.

Hjälpte informationen på sidan dig?