EU-program

Här finns de projekt som fått stöd från de åtta regionala strukturfondsprogrammen och för det nationella regionalfondsprogrammet.

Du hittar även projekt som ingår i Interregprogrammen Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Nord och Botnia-Atlantica.