Aktivera ansökan för Affärsutvecklingscheck

Från och med 22 oktober är det möjligt för de organisationer som ger stöd inom Affärsutvecklingscheckar att använda Min ansökan. Det gäller både ansökan om stöd och utbetalningsansökan.

Ett flertal nypsorganisationer kommer att hantera den nya stödformen Affärsutvecklingscheckar i Nyps. Tillväxtverket för detta ändamål har tagit fram en ny ansökan i Min ansökan som direkt kan användas. 

När ni börjar nyttja Min ansökan finns några saker att tänka på: 

  • Skapa en smidig länkning från er egen webbplats med information om hur sökande hittar till rätt ansökan.
  • Etablera en manuell rutin för att hantera inkommande ansökningar i Nyps som kommer från Min ansökan.
  • Då sökande använder manuell signering, kommer ni att få dessa signeringsunderlag via post.
  • Var beredd på att hantera frågor om ansökan från sökande.
  • Se till att ha tillgång till test- eller utbildningsmiljö för Min ansökan. Har ni inte det? Beställ via servicesidan. 

Så här ser ansökan ut


Utbetalningsansökan

Ansökan om utbetalning är redan nu öppen för alla typer av stöd och helt oberoende av vilken nypsorganisation som hanterar ärendet eller om ansökan inkommit via Min ansökan eller registrerats manuellt i Nyps.

Mer information om utbetalningsansökan kommer senare

 

Aktivera ansökan

Skicka anmälan till NypsCentralen via servicesidan, typ Nyps.

  • Skriv Affärsutvecklingscheck i rubriken.​
  • Ange vilken adress ni vill ska vara förtyckt på signeringsunderlaget.
  • Beskriv gärna om ni har särskilda behov eller frågor kring ansökan.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket