Aktivera ansökan för Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygd

Så fort Tillväxtverket kan ge klarttecken är det möjligt för de organisationer som ger stöd inom Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygd att använda Min ansökan.

Ett flertal nypsorganisationer kommer att hantera den nya stödformen Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygd i Nyps. Tillväxtverket har för detta ändamål tagit fram en ny ansökan i Min ansökan som direkt kan användas. 

När ni börjar nyttja Min ansökan finns några saker att tänka på: 

  • Skapa en smidig länkning från er egen webbplats med information om hur sökande hittar till rätt ansökan.
  • Etablera en manuell rutin för att hantera inkommande ansökningar i Nyps som kommer från Min ansökan.
  • Då sökande använder manuell signering, kommer ni att få dessa signeringsunderlag via post.
  • Var beredd på att hantera frågor om ansökan från sökande.
  • Se till att ha tillgång till test- eller utbildningsmiljö för Min ansökan. Har ni inte det? Beställ via servicesidan. 

Så här ser ansökan ut


Mer information om vad som gäller hanteringen av denna stödform kommer.

Aktivera ansökan

Skicka anmälan till NypsCentralen via servicesidan, typ Nyps.

  • Skriv Särskilt driftstöd i rubriken.
  • Ange vilken adress ni vill ska vara förtyckt på signeringsunderlaget.
  • Beskriv gärna om ni har särskilda behov eller frågor kring ansökan.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket