Användardagar för Företagsstöd

Nytt för i år är att användardagarna delades upp i två separata möten, ett för företagsstöd och ett för projektstöd. 15-16 november deltog drygt 70 personer i företagsstödsmötet som arrangerades i samarbete med handläggarträffen för företagsstöd.


Nypsdagen berörde Min ansökan, Nyps2020, GDPR, användaravtal, e-arkiv, uppföljning och statsstödsregler.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket