Användardagar för Projektstöd

Nytt för i år är att användardagarna delades upp i två separata möten, ett för företagsstöd och ett för projektstöd. 22-23 november deltog drygt 60 personer i projektstödsmötet som arrangerades i samarbete med avdelningen Kunskapsutveckling.

 

Första dagen på användarmötet ägnades åt det arbete Tillväxtverket bedriver, med syfte att ta fram ett uppföljningssystem för anslag 1:1 (projektmedel).

Andra dagen ägnades åt presentationer och diskussioner runt Nyps 2020, GDPR, e-arkiv, Nyps, Min ansökan och uppföljning.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket