Ärenden hos bortagna användare till Fördela

Nu har vi inom Nypsförvaltningen hanterat de användare som tagits bort ur GAS. Detta innebär att alla pågående ärenden som hanterades av en borttagen användare numera finns i arbetsytan Fördela.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket