Ärenden hos bortagna användare till Fördela

Nu har vi inom Nypsförvaltningen slutfört hanteringen av de användare som är borttagna ur GAS. Detta innebär att alla pågående ärenden som hanterades av en borttagen användare numera finns i arbetsytan Fördela.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket