Årets användardagar för företagsstöd - kombinerat med handläggarträff

Inbjudna är alla regionala myndigheter som de senaste åren aktivt jobbat med något av de regionala företagsstöden. Vi ser framför oss att det ryms två till tre personer från respektive organisation.

21-22 November

Start kl. 10.00 på onsdagen med kaffe från kl. 09.30
Slut ca kl. 16.30 på torsdagen

Lunch serveras kl.12.00 båda dagarna
Middag serveras onsdag kl. 18.00

Vi fortsätter med fjolårets upplägg och kompletterar handläggarträffen med Nyps användardag för den del som avser företagsstödshanteringen.

Nyps kommer bland annat att beröra utveckling av Nyps 2020 för företagsstöd, avveckling av Nyps legacy, regionbildning och E-arkiv.

Tillväxtverket fick, i regleringsbrevet för 2018, fortsatt uppdrag att arbeta med företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat. För att ta arbetet vidare till nästa nivå behöver Tillväxtverket tillsammans med er arbeta fram konkreta mål och landa en arbetsmetod som innebär att vi följer upp, försöker dra lärdomar och strävar efter ständiga förbättringar. Olika regioner har olika förutsättningar och vår första uppgift blir att tillsammans identifiera mål som är realistiska och relevanta inom respektive region.

Eva Rosenthal är ny chef på enheten Kapitalförsörjning och har tagit över efter Göran Lättman. Göran i sin tur har börjat som chef på enheten Affärsutveckling. De kommer att hålla en workshop/diskussion kring erfarenheter av Affärsutvecklingscheckarna.

I övrigt förstås en del informationspunkter som vi återkommer till i den slutliga dagordningen som vi som vanligt avvaktar med för att den ska bli så aktuell som möjligt. Hör gärna av Er redan nu om det är någon speciell fråga i övrigt som Du eller Ni från Er region vill lyfta för diskussion.

Du anmäler ditt deltagande på länken nedan. Tacksam för din anmälan om deltagande så snart som möjligt, dock senast 12 oktober.

 

Länk till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor, kontakta Frida Karlman, 08-681 92 21 eller Anders Runnholm, 08-681 96 66.


Vidarebefordra gärna inbjudan till övriga relevanta mottagare i er organisation. Detta kan göras när ni har anmält er eller tackat nej.

Med vänliga hälsningar
Eva Rosenthal och Ulrica Morelid

Tillväxtverket
Kapitalförsörjning och Data- och systemstöd

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket