Beställning av företagsstöd 2020

Från och med 2020 hanteras företagsstöden inom förordningarna 2015:210 och 2015:211 i nya Nyps. Läs mer om vilka möjligheter ni har för regionala anpassningar.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket