Blå frågetecken i Kontrollera ansökan?

Det har på sistone dykt upp några ärenden (Projektmedel) som får blå frågetecken i status Kontrollera ansökan. Det är ganska enkelt att komma vidare.

Om frågetecken visas för e-postadress på en kontakt och denna saknar en kontaktperson, blir följden ett fel. Se till att ange något på kontaktpersonen innan du kan spara eller radera e-postadressen.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket