Dags för KURED

Stöd som utbetalats till privatpersoner (enskilda näringsidkare) under 2014 ska sammanfattas i kontrolluppgiftsredovisningen och skickas till Skatteverket senast 31 januari.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket