Demo 25 mars - Företagsstöd i nya Nyps

Under 2019 utvecklar Tillväxtverket systemstöd för företagsstöd i nya Nyps (Nyps 2020). Kl. 14.00-15.30 genomförs en demo där plan, arbetsformer, skisser och förslag presenteras.

Inbjudan till mötet har skickats ut till representanter i alla regioner.

Syftet med denna demo är att presentera skisser ock koncept av preliminära lösningsförslag av hur företagsstöd skulle kunna se ut i nya Min Ansökan och Nyps 2020. Deltagarna har under mötet möjlighet ställa frågor via e-post.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket