Demo 8 maj – Företagsstöd i Nyps2020

Vi på Nypscentralen vill ha hjälp från er användare till att göra nya Nyps (Nyps 2020) så bra som möjligt. Därför har vi bjudit in till en demo 8 maj klockan 13.30 – 15.00.

Huvudfokuset för denna demo kommer att vara budget och ansökan om utbetalning för företagsstöd. Vi kommer även att repetera viktig information från demon som hölls 25 mars i år och informera om hur vi förankrar med er utöver dessa demon.

Utöver detta kommer Corinne Uppman Helminen informera om arbetet som pågår inom hållbara företagsstöd.

En kvinna och man sitter vid en bärbar dator och arbetar.

Hanna Åslund och Björn Otterberg, designansvariga, Tillväxtverket.

Under träffen kommer det att ställas frågor genom Mentimeter, frågor som deltagarna uppmuntras att svara på. Men man kan även skicka in sina frågor och funderingar via mejl under passets gång till Hanna Åslund.

– Vi genomför demos för att få in åsikter från de som använder sig av Nyps. Det är viktigt för oss att få in förslag så att vi kan göra Nyps2020 så bra som möjligt, säger Björn Otterberg.

Demon kommer att spelas in så att nyfikna kan ta del av informationen i efterhand. Även länken till prototypen publiceras efter genomförandet.

Länkar

Presentationen som användes under demonPDF

Läs mer om demon som var 25 mars 2019

Se demon från 8 maj nedanför

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket