Demo av Nyps 2020 inför oktobers användarmöte

Vi bjuder in till regionsdemo 23 september för att vi vill visa er vad vi jobbar med. I huvudfokus den här gången ligger testmiljöer och vår checklista för handläggning.

Demon hålls 23 september klockan 13.15 till 14.00. Inbjudna till den är representanter från samtliga regioner och Tillväxtverket. De två huvudsakliga punkterna vi kommer att visa är:

  • Checklista för handläggning.
  • Testmiljöer tillgängliga för er.
En kub som består av tre olika nyanser av färgen rosa. Under den står ordet "Nyps".

Vi blir många deltagare, därför väljer vi att ta in frågor via mejl och mentimeter. Det blir alltså bara personalen från Nypscentralen som kommer att höras under demon.

Bokade rum i Tillväxtverkets lokaler är Femman i Östersund och Enkelheten i Stockholm. Sitt gärna samlade då det finns begränsade antal anslutningar till Starleaf.

Kontakt

Björn Otterberg, namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Hanna Åslund, namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tobias Björnudd, namn.efternamn@tillvaxtverket.se

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket