Divermodeller med Nyps2020 Projektmedel

Nu finns två modeller i Diver som innehåller data från projektmedel Nyps2020.

I dykboken i Diver finns två modeller med data från Nyps2020 Projektmedel.

En projektmedelsmodell m0346 innehåller projektspecifika uppgifter och återfinns i området Nyps 2020 Projektmedel.

En modell för bemyndigande m5001 finns under området bemyndigande. Denna modell innehåller data både från Nyps och från Nyps2020. Utifrån denna modell kommer det att byggas färdiga rapporter och publiceras på Nypsstatistik sidorna vid de aktuella rapporteringstillfällena. Nästa rapporteringstillfälle är 31 mars och underlagen kommer att publiceras under vecka 14.

Om ni har frågor eller funderingar gällande dessa modeller så kontakta Åsa Adamsson asa.adamsson@tillvaxtverket.se

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket