Diver release 2018-09-26

Divermodellerna har uppgraderats till en ny typ av modeller och Projektbanken har fått nytt utseende. 

De nya modellerna är snabbare, möjliggör mer data och fler dimensioner. Uppgraderingen av befintliga modeller innebär att era sparade markörer (sparade dyk) kan ha fått nya namn då bl.a. å, ä, ö ersatts med a och o.

Projektbanken har fått nytt utseende och nya länkar. De nya länkarna har skickats till berörda organisationer.

Anmäl via Nyps servicesida (Easit) om era markörer mot förmodan inte fungerar.

 

Frågor och synpunkter

Har ni frågor, funderingar och synpunkter kan ni kontakta nedanstående.

Åsa Adamsson,

asa.adamsson@tillvaxtverket.se, tfn 08-681 95 39

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket