Felmarkeringar i Kontrollera ansökan

I samband med den senaste versionen av Min ansökan uppstår felmarkeringar i Nyps och statusen Kontrollera ansökan. Det finns några vanliga orsaker och det går att komma förbi dessa.

I kostnadsbudget och finansieringsbudget för projektmedel kan felmarkeringar visas för år 7, 8, 9 och 10. Lägg in nollor i den första raden i kostnader respektive finansiering för åren i fråga och spara så försvinner felmarkeringarna.

Det kan i vissa ansökningar saknas påverkan i de horisontella målen. Ta bort de mål som är felmarkerade för att sedan i beredningen manuellt lägga till dem utifrån originalansökan. Om det saknas text i konsekvenser, lägg till texten Saknas i ansökan.

Tänk på att vissa ärenden fastnar på grund av att det finns flera löpnummer på arbetsstället. Då aktiveras knappen Välj arbetsställe...

Efter dessa insatser plus den vanliga diarierutinen och eventuella manuella checklisterader går det att skicka vidare till beredning.

I vissa fall då ansökan skickades via Min ansökan före 26 maj kan evenellt andra fel förekomma och ni kommer i dessa fall inte att kunna skicka ärendet vidare. Anmäl detta/dessa i servicesidan!


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket