Förändringar för Stöd till nystartade företag

Vid informationsmötet hos Tillväxtverket den 12 juni framkom önskemål om förändring av hur Stöd till nystartade företag (2015:211 § 20-21) ska hanteras i Nyps. Förändringarna börjar gälla från och med fredagen den 3 juli.

Tillväxtverket och Kapitalförsörjning har valt att göra en förändring i NYPS som ett resultat efter det som framkom på informationsmötet den 12 juni i Stockholm.

Stöd till nystartade företag enligt förordning 2015:211 § 20-21 är en av flera möjliga stödåtgärder för innovationsstöd eller lån (SÅDD) och har därför flyttats i stödträdet för att underlätta för de sökande.

Stödåtgärden har flyttats från FUB/Investeringsbidrag (Stöd till investeringar och företagsutveckling) och ligger nu under 61 Såddlån (Innovationslån) och 62 Såddbidrag (Innovationsstöd).

Eventuella ärenden som redan är beslutade i den tidigare stödtypen 356 Stöd till nystartade företag kan hanteras klart där.

Förändringen är genomförd av NypsCentralen och nya ärenden kan registreras på den nya platsen från och med fredagen den 3 juli.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket