Förändringar i de regionalpolitiska stöden - klart att registrera i Nyps

Från 1 juli träder en rad förändringar kraft inom de regionalpolitiska stöden. Stödområden (A ochB) förändras, sysselsättningsbidraget försvinner, kostnadsslag för lönekostnader tillkommer i RIS och det blir möjligt att bevilja FUB i hela landet.

Förändringarna är nu (tis 8/7) införda och du kan registrera ärenden enligt de nya reglerna.

Övergångsregler


  • Ansökningar inkomna till myndigheten innan 2014-07-01 behandlas enligt den gamla förordningen.

Vad innebär det här i Nyps?


  • För att berörda organisationer ska hinna registrera och bereda ansökningar enligt gamla förordningen införs förändringarna i stödområdet, kostnadsslaget med mera i Nyps 8 juli.
  • En konsekvens av detta är att i befintliga ärenden i berörda stödtyper som ligger i status Kontrollera Ansökan eller i status Uppdatera aktörsregister måste skickas vidare till status Bered ärendebeslut för få rätt stödområde enligt gamla förordningen. Om det är aktuellt att ändra stödområde (om investeringen sker på annan ort än arbetsställets) så görs det i Bered ärendebeslut senast den 7 juli.
  • Ansökningar som inkommit till myndigheten efter 2014-06-30 ska inte registreras i Nyps förrän tidigast den 8 juli kl. 10:00 för att den nya förordningens regler ska gälla.
  • Tänk på att ansökansdatum blir samma som registreringsdatum. Detta ska då om det behövs ändras vid registrering i Inkorgen.
  • Undantagna tätortsområden gäller i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge. Dessa måste fortsättningsvis hanteras manuellt eftersom Nyps inte hanterar stödområden på en sådan detaljerad nivå (SAMS-områden) som den nya förordningen använder.
    Om systemlogiken inte fungerar, skapa ett supportärende för att få hjälp med att registrerera rätt stödområde på ärendet eller att ta bort föreslaget stödområde.
  • Lönekostnader kommer att finnas tillgängligt vid ändringsbeslut i pågående RIS-ärenden men lönekostnader får endast nyttjas i nya beslut enligt nya förordningen.
  • Om du har frågor eller problem med enskilda ärenden; anmäl via Självservice så hjälper vi till så snart vi kan.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket