Förordningsförändringarna inom företagsstöden

Nyps stödtypsträd kommer i dagarna anpassas till förordningsförändringarna inom företagsstöden som gäller från 1 maj. Målsättningen är att anpassningarna ska vara på plats i Nyps från och med 12 juni.

Följande nya förordningar ersätter förordningarna för FUB, RIS och SÅDD:

SFS 2015:210

Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag

SFS 2015:211

Förordning om statligt stöd till regionala investeringar

 

Nytt upplägg i Nyps

Genom att återanvända de stödtformer som redan finns i Nyps kommer stödtypsträdet att se ut så här:

FUB

Investeringsbidrag

 • Regionalt investeringsstöd - 2015:211
 • Energieffektivitetsåtgärder - 2015:211
 • Investeringsstöd till lokal infrastruktur - 2015:211
 • Särskilt investeringsstöd & stöd till företagsutveckling
  • Särskilt investeringsstöd - 2015:211
  • Särskilt investeringsstöd  & företagsutveckling - 2015:210-211
  • Stöd till företagsutveckling - 2015:210
 • Mäss- och utbildningscheck - 2015:210
 • Stöd till nystartade företag - 2015:211
 • Forskningsinfrastruktur - 2015:211
 • Bredbandsinfrastruktur - 2015:211

Konsultcheck - 2015:210

Mikrostöd - 2015:210

Samverkansprojekt

 • Deltagande i projekt - 2015:210
 • Innovationskluster - 2015:210
 • Europeiskt territoriellt samarbete - 2015:210

SÅDD

Såddbidrag

 • Innovationsstöd - 2015:210
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt - 2015:210
 • Process- och organisationsinnovation - 2015:210

Såddlån

 • Innovationslån - 2015:210
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt - 2015:210
 • Process- och organisationsinnovation - 2015:210 

 

Hålla koll på förordningar

Det kommer att vara möjligt att använda förordning i ärendesök och rapporter.
Genom förordning kan du skilja gamla och nya ärenden som ligger i samma stödtyp men också nya ärenden inom samma förordning som finns i olika stödtyper. 


Koppling till artiklar i GBER/Deminimi

Alla beslut som fattas enligt nya förordningarna ska kopplas till en artikel i GBER/Deminmi. Därför tillförs en ny beredningsuppgift i berörda stödtyper (FUB och SÅDD) i Nyps.

De stödtyper som är kopplade till GBER motsvarar oftast endast en artikel. I de fall fler än en ingår  måste beredaren välja vilken av dessa som beslutet grundar sig på.

Läs mer om detta och annat i Nyps version 2.15

 

Min ansökan

Ansökningar som skickas elektroniskt kommer att hamna i de tidigare stödformerna: Investeringsbidrag, Konsultcheck, Mikrostöd, Samverkansprojekt, Såddbidrag och Såddlån. Handläggare måste i de flesta fall byta detaljerad stödtyp i beredningen av ärendebeslutet. Det kommer inte att vara möjligt att byta mellan de olika stödformerna, exemplelvis mellan Innovationskluster och Investeringsstöd till lokal infrastruktur. Däremot går det att byta inom stödformen.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket