Fortsatta störningar för dig som använder RSA-dosa

Just nu är det störningar i nätverken som kan drabba dig som använder RSA-dosa för att logga in i i Nyps. Du som drabbas kan bli utkastad ur systemet utan förvarning. Tekniker arbetar med felsökning.

Som ett led i flytten av Tillväxtverkets servrar med mera sätts nätverken hos leverantören upp och detta har tyvärr visat sig påverka anslutningen med RSA-dosa.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket