FUB på gång i Min ansökan

Just nu pågår testning av regionalt bidrag till företagsutveckling (FUB) i Min ansökan. Planen är att kunna driftsätta innan sommaren vilket innebär att ni som vill börja använda Min ansökan för FUB snart får den möjligheten.

Regionalt bidrag till företagsutveckling innefattar de fyra stödformerna:

  • Investeringsbidrag
  • Konsultcheck
  • Mikrobidrag
  • Samverkansprojekt

Till dessa stödformer finns en standardiserad ansökan om utbetalning.

Igångsättning och implementation kommer att presenteras på liknande sätt som projektmedel men stödformerna i sig är inte anpassningsbara i samma utsträckning.

Mer information om detta kommer att finnas NypsCentralens webbplats.


Projektmedel i Min ansökan

Sedan tidigare finns projektmedel i min ansökan, både ansökan om stöd och utbetalning.

Läs mer om hur ni kommer igång med projektmedel.


Såddfinansiering

Målsättningen är att kunna utveckla ansökningarna för de två stödformerna inklusive utbetalningsansökan inom SÅDD innan sommaren. Vi ser att såddfinansiering används brett och av många organisationer.


Nästa strukturfondsperiod i Min ansökan

Parallellt med utvecklingen av företagsstöden pågår arbete med de nio regionala programmen och de territoriella samarbetsprogrammen. Idén men Min ansökan är att överbrygga ansökningsprocesserna mellan nyvarande Nyps och Nyps 2020. Upplevelsen för de sökande ska vara den samma oavsett vilket system som hanterar ansökningarna.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket