Hög belastning i Nyps

I dessa dagar är det många som är inne i Nyps. Det kan leda till längre uppstartstid och ibland går det inte alls att starta Nyps. Du kan behöva göra upprepade startförsök.

Det finns ett tak i maximalt antal användare och idag ser det ut som om antalet tidvis är kritiskt många.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket