Koll på läget med Nypsbarometern

Nypsbarometern är ett nytt verktyg för att snabbt och enkelt ta del av statistik från Nyps.

Nypsbarometern

Syftet med Nypsbarometern är att kunna följa den dagliga verksamheten på ett enkelt och snabbt sätt. Målgruppen är främst beslutsfattare, programansvariga och de som arbetar med uppföljning. Nypsbarometern är ett komplement till Nyps och Diver.

Djupare analyser kommer även fortsättningsvis att göras i Diver.

Läs mer om och börja använda Nypsbarometern

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket