Min ansökan 3.4

Ny version av Min ansökan, torsdag 2 april 2015

Ny allmän funktionalitet

 

Visa spara

Funktionsknappar i ansökningar (Spara, Visa ansökan som PDF, Kontrollera, signera och skicka) visas oavsett var i formuläret du står.

 

Visa antal tecken

I alla större textfält visas nu en räknare som informerar om hur många tecken som lagts in och hur många som maximalt får fyllas i. 


Tabba mellan inmatningsfält

Nu går det att använda tab-tangenten för att navigera mellan inmatningsfälten i formulären.
Några undantag finns dock fortfarande. Till exempel vallistor, ja/nej-frågor och i de fall nya inmatningsfält visas utifrån svaret i en föregående fråga.

 

Söka direkt i vallista

Då du navigerar till en vallista kan du börja skriva en sökning direkt för att filtera urvalet. 

 

Format på telefonnummer kontrolleras inte

I de fält där ett telefonnummer ska anges görs ingen formatkontroll. Det går nu att ange telefonnummer i valfri form. Till exempel +46 (0)8 681 91 00

 

Obligatoriska aktiviteter skrivs ut som text

I ansökningar som hanteras av Nyps 2020 finns möjlighet att sätta upp obligatoriska aktiviteter i tid- och aktivitetsplan, till exempel projektledning, kommunikationsplan och slutredovisning. Dessa visades tidigare som förifyllda inmatningsfält vilket ledde till att användare försökte ändra aktivitetens namn.

 

Tillväxtverkets logotyp visas enligt grafiska riktlinjer

Nu visas Tillväxtverkets logoyp med tillräckligt utrymmer runtom enligt gällande regler.


Nya delar i formulär


Norska partners i ETC-ansökan
Nu går det att lägga till norska partners i ansökan för ETC-programmen.

 

Norsk budget i ETC-ansökan
Om norska partners läggs till i ansökan kan även en norsk budget fyllas i. Den norska budgeten är av typen total.

 

Ja/nej-fråga kan ha alternativet Osäker

Vi specifika frågor som rör framtida intäkter kan sökande ange osäker som svar.


Rättningar

 

Etableringsformer

Tidigare visades samtliga etableringsformer i ansökningar trots att ett specifikt urval konfigureras i attributvärden i Nyps Admin. Nu visas rätt urval.

 

Delaktiviteter kontrolleras inte vid inskick

Tidigare gjordes ingen kontroll om samtliga uppgifter i delaktiviteter i tid- och aktivtetsplanen var ifyllda. Detta ledde till att ansökan inte gick att skicka in. Nu kontrolleras dessa och blir markerade om de inte är fullständigt ifyllda.

 

Flik blir felmarkerad vid navigering mellan flikar

Ibland uppstod en spontan felmarkering av budgetfliken i EU-programmens ansökningar. Detta är nu åtgärdat.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket