Min ansökan 3.5

Ny version av Min ansökan, torsdag 11 juni, 2015

Ny funktionalitet


Begränsning på maximalt antal användare

För att garantera stabil drift av Min ansökan har nu en spärr införts på 250 samtidiga användare. Om taket nås slussas nytillkommande besökare till en vänt-sida. Normalt ska det gå att komma in i tjänsten efter några minuter.

 

Varje aktivitetsidikator kan kommenteras

Tidigare var det endast möjligt att ange en gemensam kommentar till aktivitetsindikatorerna i ansökningar inom ERUF. Nu kan en kommentar skrivas för varje enskild.

 

Möjlighet att lägga in adress i missiv per mottagaden organisation 

I dokumentet för manuell signering finns nu möjlighet att lägga in en adress. Observera att det endast går att ha en adress per mottagande organisation. Intresserad? Skicka ärende via servicesidan.

Ändringar


Nya namn och ny gruppering av företagsstöden i Skapa en ny ansökan

Nya grupper enligt de nya förordningarana: Stöd till investeringar och företagsutveckling och Innovation. Regionalt investeringsstöd är borttaget.

De nya namnen på ansökningarna är: Stöd till investeringar och företagsutveckling, Konsultcheck, Mikrostöd, Samverkansprojekt, Innovationsstöd och Innovationslån.

 

Ej kontroll av postnummer i ansökan

Nu görs inte någon kontroll av postnummer i ansökan. Dels är det prestandakrävande och dels är inte listan i Nyps som kontroller görs mot tillräckligt uppdaterad.

Rättningar

 

Antal hushåll i kundupptagningsområdet visas dubbelt

Nu visas uppgiften Antal hushåll i kundupptagningsområdet i ett exemplar i ansökan för Servicebidrag.


Vissa projektmedelsansökningar gick att skicka in flera gånger

På grund av ett fel mellan Min ansökan och Nyps har sökande lyckats skicka in samma ansökan flera gånger. Samtliga fall är identifierade och åtgärdade.

 

Kontaktformuläret rensas inte efter att man skickat supportärende

Då ett ett supportärende skickades från Min ansökan i fliken Kontakt, rensades inte formuläret.

 

Diverse fel i texter och uppgiftsnamn

Ansökan för Investeringar för tillväxt och sysselsättning: Uppgifterna 3.9 Arbetsställenummer och 3.10 Arbetsställenamn visades inte i PDF.

Uppgiften 3.11 heter kontaktperson.


Fel teckenmängd i kommentarsfältet för aktivitetsindikatorer

Ansökan för Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.
Nu är maxlängden satt till 255 tecken istället för 4000.

Kvarstående brister och problemområden

 

Visning av företags- eller projektnamnet i utbetalningsansökningar

Nu visas en kod istället för företagets eller projektets namn under rubriken Utbetalninsansökningar i Mina ansökningar samt i Sök ärende för utbetalning.

 

Dokumentet för manuell signering går inte att visa i utbetalningsansökningar

Då en utbetalningsansökan är skickad fungerar inte länken till Signera manuellt. Sökande bör kontakta mottagande myndighet och be om alternativ manuell signering. 

 

Mina uppgifter sparas inte

Det går inte att spara ändringar i sidan Mina uppgifter.


Budget visas utan belopp efter språkbyte

Gäller ansökan för Europeiskt territoriellt samarbete.
Om språk ändras följer inte beloppen i budgeten med. Då språket sätts tillbaka till det ursprungliga visas beloppen igen.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket