Min ansökan 3.8

Ny version av Min ansökan, torsdag 22 oktober, 2015

Ny funktionalitet


Nytt formulär: Affärsutvecklingscheck

Affärsutvecklingscheck är en specialanpassad ansökan som baseras på Konsultcheck. Ansökningar inkommer till Nyps som en Konsultcheck och handläggs därefter

Läs mer om hur din organisation kommer igång med Affärsutvecklingscheckar.

 

Förbättrad sparahantering

Nu visas alltid senaste informationen om hur ansökan sparas, även var femte minut då ansökan automatiskt sparas. Vid oförutsedda fel i Min ansökan kommer detta att visas.
Undantag: Om fel uppstår hos användaren, vid till exempel bruten kontakt med internet kommer naturligtvis inte Min ansökan kunna leverera felmeddelanden.

 

Nytt sätt att välja och skapa ny ansökan inom företagsstöden

Tidigare valde användaren ansökan utifrån mappar för mottagande organisation.

Nu väljer användaren först ansökanstyp sedan för vilken mottagande organisation.
Eftersom ansökningar inom företagsstöden är universella och ser lika ut oberoende mottagande nypsorganisation, kapas ett onödigt steg i väljaren. 


Snabbare hantering för att komma igång med företagsstöden

Nu kan NypsCentralen direkt slå på och stänga av ansökningar för samtliga nypsorganisationer.

Viktigt att tänka på:

  • Konfigurering av värdelistor som förekommer i respektive ansökan måste göras.
  • Etablera en manuell rutin för att hantera spontant inkommande ansökningar i Nyps.

Skicka anmälan till NypsCentralen via servicesidan. Ange vilka ansökningar ni vill aktivera.
Vi hjälper till med värdelistor med mera.

 

Möjligt att ange intäkter i ansökan om stöd för Projektmedel

Nu matchas kostnadsslaget Projektintäkter (avgår) i kostnadsbudgeten och blir med automatik negativa belopp.

 

Möjligt att redovisa intäkter i utbetalningsansökan för projektmedel

Kostnadsslaget Projektintäkter (avgår) i kostnadsbudgeten och blir med automatik negativa belopp. Naturligtvis krävs det att detta kostnadsslag finns i budgeten i ärendebeslutet.

Observera felet som finns beskrivet nedan i Kvarstående brister och problemområden.


Ändringar


Teckenstorleken ökad i PDF av ansökan

I samtliga ansökningar som automatiskt bifogas och skickas med till Nyps och Nyps 2020 är nu storleken på texter större.

 

Ny anpassning för projektmedelsansökan hos länsstyrelsen i Norrbotten

Två typer av ansökan (Projektbidrag och Medfinansiering) är nu anpassade och väntar på att aktiveras.

 

Uppgiften Projektnamn i ansökningar inom företagsstöden går nu in till Nyps 

Bakgrunden är ett fel som funnits i Nyps. Genom ändringar i både Min ansökan och Nyps fungerar nu uppgiften Projektnamn.

 

Ändrad länk till Sverige-Norges handledning

Det territoriella samarbetsprogrammet Sverige-Norge har nu en fungerande länkning till sin handlednig för ansökan om stöd.


Rättningar

 

Servicebidrag: Annan service samt Service- och bifunktioner överförs inte till Nyps

I ansökan för Servicebidrag anges en eller flera alternativ för Annan service samt Service- och bifunktioner. Dessa värden överförs nu till Nyps och kan hanteras i beredningen.

 

Status: Skickad i PDF

När en ansökan är inskickad visas nu detta i statusen i PDF:en av ansökan.

Kvarstående brister och problemområden

 

Projektmedel: Kostnadsrader kan sammanblandas i utbetalningsansökan

Om kostnadslaget Projektintäkter (avgår) finns med i en ansökan om utbetalning kan periodens redovisade kostnader hamna på fel kostnadsrad i Nyps vid beredning av utbetalningsbeslut. Var uppmärksam på detta och kontrollera/korriger motsvarade kostnadsrader i originalansökan.pdf där beloppen är på rätt kostnadsrad.
Felet kommer att åtgärdas inom kort.

 

Utbetalningsansökan i Stöd till investeringar och företagsutveckling samt Innovation 

Utbetalningsansökan fungerar inte om:

  • finansieringsplan saknas i ärendebeslut
  • belopp saknas i kostnadsbudget i ärendebeslut

Följden för den sökande blir ett intetsägande generellt fel på sidan (HTTP Status 500).
Felet kommer att åtgärdas inom kort. 

 

Kostnadsbudget i Konsultcheck och Affärsutvecklingscheck måste kompletteras med värden för Bilaga i Kontrollera ansökan

I ansökan om stöd för Konsultcheck och Affärsutvecklingscheck finns inte fältet bilaga med i kostnadsbudgeten. Detta leder till att handläggare måste lägga in ett värde i detta/dessa fält i Nyps, status Kontrollera ansökan. Om detta ignoreras genom att ta bort felmarkeringar och sedan skickar ärendet vidare kommer ärendet att fastna.
Felet kommer att åtgärdas inom kort. 

 

Budget visas utan belopp efter språkbyte

Gäller ansökan för Europeiskt territoriellt samarbete.
Om språk ändras följer inte beloppen i budgeten med. Då språket sätts tillbaka till det ursprungliga visas beloppen igen.

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket