Min ansökan 4.0

Ny version av Min ansökan, lördag 12 december, 2015

Ny funktionalitet


Sökt belopp visas i ansökan om stöd för Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete

I ansökan om stöd visas nu i budgeten det totala beräknade stödet som en egen rubrik.

 

Nya andelsberäkningar i ansökan om stöd för Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete

Nu visas följande beräknade andelar i ansökan, per år eller partner och totalt (%):

  • Stödandel (EU-medel) av faktiska kostnader
  • Stödandel (EU-medel) av stödgrundande finansiering
  • Stödandel (EU-medel) av total finansiering
  • Andel annan offentlig finansiering (annan än EU-medel)
  • Andel privat finansiering

 

Ny visning av attributvärden och indikatorer från Nyps

I Nyps finns en princip för hur attributvärden och indikatorer visas utifrån hur de är konfigurerade. Det innebär i korthet att innehållet i en värdelista kan styras utifrån stödtyp eller organisation eller både och. Nu hanterar Min ansökan visningen på samma sätt.


Ändringar


Igångsättningstillstånd borttaget från ansökningar inom företagsstöden

I och med de gällande förordningarna 2015:210 och 2015:211 tas ansökansuppgiften om igångsättningstillstånd bort.

 

Sökt belopp avser stöd till investeringar och företagsutveckling

I ansökningarna inom stöd till investeringar och företagsutveckling samt innovation står det nu att sökt belopp avser stöd till investeringar och företagsutveckling. Tidigare stod det regionalt bidrag till företagsutveckling eller såddfinansiering.

  

Tusenavgränsare på belopp i PDF av ansökan

I samtliga ansökningar visas nu belopp med tusenavgränsare i PDF.

 

Finansiär är obligatoriskt i ansökningar inom EU-program

Nu kontrollerar Min ansökan att varje medfinsiär har ett namn innan ansökan kan skickas.

 

Kontroll av överfinansiering 

Inom EU-programmens ansökningar går det inte längre att ha mer total finansiering än totala kostnader. Detta gäller naturligtvis också per år eller partner.

 

Telefonnummer i Mina uppgifter kontrolleras på samma sätt som i ansökningar

Tidigare var kontrollen av telefonnummer annorlunda jämfört med den kontroll som görs av telefonnummer i ansökningar.


Rättningar

 

Budget visas utan belopp efter språkbyte

Gäller ansökan för Europeiskt territoriellt samarbete. Om språk ändras påverkas inte beloppen i budgeten.

 

PDF: Investeringar för tillväxt och sysselsättning

I ansökan om stöd för Investeringar för tillväxt och sysselsättning visas nu nummer i rubrikerna för

3.11 Medsökande 
3.12 Projektledare 
3.13 Ekonomi


Kontroll före norsk budget

I ansökan om stöd för ansökinngar inom europeiskt territoriellt samarbete krävs att användaren lägger till minst en norsk partner för att kunna visa och fylla i norsk budget.

 

IR-midler i PDF

I ansökan om stöd för ansökinngar inom europeiskt territoriellt samarbete visas nu IR-midler i norsk budget.Kvarstående brister och problemområden

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.

 


 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket