Min ansökan 4.1

Ny version av Min ansökan, torsdag 3 mars 2016

Ny funktionalitetBehörighetskontroll i ansökan om utbetalning

För att stödmottagaren ska kunna skapa en ansökan om utbetalning måste dennes e-postadress och/eller personnummer finnas i ärendets kontakter.

Läs mer om ansökan om utbetalning

 

Ny ansökanstyp: Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygd

Nytt stöd för butiker i glesbygd med nettoomsättning dagligvaror från två till elva miljoner kronor kan nu söka stöd.

Läs mer om Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygd

 

Ny hantering av horisontella mål i Nyps och Min ansökan

Nu kan samtliga horisontella mål konfigureras i Nyps admin så att de visas korrekt i Min ansökan. Det innbär bland annat att målet för folkhälsa kan tas bort från ansökningar inom företagsstöden. Möjlighet finns också att välja vilka mål som ska visas i Min ansökan eller endast i beredningen i Nyps.

 

Bilagor visas efter att ansökan är skickad

Nu kan användaren i efterhand ladda ner bilagor inklusive originalansökan som skickades in. Alternativet Visa bilagor syns i Mina ansökningar

 

Ny kontroll för överfinansierad budget i ansökan om stöd inom EU-programmen

Ett varningsmeddelande visas om budgeten helt eller delvis har större finansiering än kostnader.


Ändringar

Längre tid för att logga in eller signera med e-legitimation

Nu har användare två minuter på sig att logga in eller signera med sin e-legitimation. Tidigare hade användare 45 sekunder på sig.

 

Avbryta inloggning- och signeringsdialogen för e-legitimation

Användaren kan avbryta en pågående inloggning eller signering med e-legitimation och direkt återgå till Min ansökan.

 

Mer och större bilagor i ansökan

Nu går det att ladda upp enskilda filer på max 20Mb.

Totalt kan användaren ladda upp och skicka in 50Mb bilagor.

 

Tillåtna filformat i bilagor

Följande filformat går att ladda upp i Min ansökan:
*.pdf, *.txt, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx,*.ppt, *.pptx, *.pps, *.odt, *.ods, *.odp, *.odg *.rtf, *.tif, *.tiff, *.svg, *.jpg, *.jpeg, *.png.

Det samma gäller nu också i Inkorgen i Nyps.

  

Ny logotyp för Tillväxtverket

Logotypen för Tillväxtverket (som utvecklar Min Ansökan) ändras.

Rättningar

 

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde... På finska

Denna uppgift inklusive följdfrågorna kan nu visas om finska är valt som språk.

 

Andelsberäkningarna i ansökan om stöd för europeiska territoriella samarbetsprogram

Nu visas de beräknade andelarna i budgeten korrekt.

 

Typ och status på ansökan visas inte i PDF

Tidigare uppdaterades inte statusen och stödtypen i PDF:en av ansökan då den skickats.

 

Juridisk form och bransch kopieras inte över fån Mina uppgifter till nya ansökningar

Nu ska samtliga uppgifter från Mina uppgifter föras över till nya ansökningar om stöd.

Observera att denna funktion inte alls gäller ansökningar inom EU-programKvarstående brister och problemområden

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 


Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket