Min ansökan 5.1

Ny version av Min ansökan, torsdag 23 juni 2016

Ny funktionalitet

 

Ny information till förstagångsanvändare

Då en ny användare loggar in på Min ansökan möts denne nu av ett antal valmöjligheter i syfte att möta olika behov. Utifrån återkommande företagsstöd, enskilda projekt och företagsstöd eller utbetalningsansökan.

 

Egen text i delen Bilagor

Varje mottagande organisation kan lägga in egen information i form av text och länkar i delen (panelen) Bilagor. Detta gäller ansökan om stöd samt ansökan om utbetalning. Beställ egna texter via servicesidan.

 

En organisation kan endast förekomma en gång i en ansökan om stöd inom EU-programmen

Eftersom det går att ange både stödsökande och en eller flera medsökande inom EU-programmen krävs nu att dessa måste vara angivna med unika organisationsnummer. Tidigare inkom ansökningar där samma organisationsnummer fanns på både stödsökande och medsökande.

Ändringar

 

Projektmedel: Budgetrader i läge för redigering

För att göra budgeten enklare och snabbare att hantera krävs att varje rad måste uppdateras med en särskild knapp. Detta görs då användaren lägger till eller redigerar en rad.

 

Projektmedel: Samtliga indikatorer visas i en lista

På liknande sätt som inom EU-programmen anges nu indikatorer genom att ange värden direkt i listan över indikatorer.

 

Affärsutvecklingscheck: Följdfråga till andra statliga stöd

Om frågan Har ni blivit beviljade statligt stöd de senaste 3 åren? besvaras med Ja måste användaren beskriva detta i fritext.

 

Affärsutvecklingscheck som valbar finansiering

I ansökan för affärsutvecklingscheck kan man nu välja Affärsutvecklingscheck som finansiering, vilket också avser det sökta beloppet. Tidigare fanns endast Stöd till investeringar och företagsutveckling som valbar alternativ.

 

Förändrad inmatning av transportrader i ansökan för transportbidrag

Nu matas transportrader in direkt i tabellen istället för i en dialogruta. Kopiering och redigering görs direkt i tabellen. Varje rad redigeras och sparas på samma sätt som budget i Projektmedel med hjälp av en särskild knapp för uppdatering.

Rättningar

 

Vissa felmarkeringar visas inte vid Kontrollera, signera och skicka

Om det saknas obligatoriska uppgifter eller om uppgifter är felaktigt angivna ska detta visas i sammanställningen. Vissa fel visades tidigare inte i sammanställningen och användaren upplevde detta som om ansökan var klar men inte gick att skicka. Nu visas samtliga fel som måste åtgärdas innan ansökan går att skicka in.

Kvarstående brister och problemområden

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket