Min ansökan 5.10

Ny version av Min ansökan, torsdag 21 september 2017

Ny funktionalitet

 

Meddelande om att det inte går att spara

Då användaren tappar kontakten med Tillväxtverkets servrar visas ett meddelande i Min ansökan. Det finns otaliga anledningar till att en användare tappar kontakten. Det kan till exempel vara den egna internetförbindelsen som inte fungerar. Tidigare kunde användaren fortsätta att mata in uppgifter i en ansökan och tro att dessa sparades.

 

Inskickade ansökningar sparas som PDF

Tidigare sparades ansökningar som data i systemet och genererade PDF:er på begäran då användare ville visa en inskickad ansökan. Nu lagrar Min ansökan PDF:en av ansökan vilket gör hanteringen snabbare och säkrare då användare vill ta fram en inskickad ansökan. Bilagor till ansökan lagras och visas precis om tidigare i sina ursprungsformat.

Ändringar

 

Förbättrad instruktion i sektionen bilagor

NypsCentralen har gått igenom samtliga texter som finns i sektionen Bilagor och uppdaterat instruktionen för hur man lägger till bilgor. För de mottarorganisationer som inte valt att lägga in en egen text i sektionen bilagor visas en standardtext. Denna text är också uppdaterad.

 

Tydligare meddelnade om att en rad är öppen i redigeringsläge

Många delar i formulären bygger på principen att rader läggs till och fylls var för sig. Därför finns ett meddelande som informerar användaren om att en red är öppen i redigeringsläge. Dettta meddelande förklarar tydigare vad man ska göra för att komma vidare.

 

Indikatorer listas i bokstavsordning

Nu visas listan med indikatorer i bokstavsordning i ansökan om stöd för Projektmedel.

 

Övriga mindre ändringar

  • Ny ingång för Hållbara Effektiva Transporter (Affärsutvecklingscheck).
  • Ny ansökansuppgift Thematic Area i Demonstration project.
  • Ändrad hjälptext till Thematic Area i Planning grant.
  • Ny ansökansuppgift Text för extern publicering i Projektmedel för Tillväxtverket.
  • Ändrad länk till hjälpavsnittet för programmet Sverige-Norges ansökan.
  • Uppgiften Igångsättningstillstånd borttagen från ansökningarna inom Innovation.
  • Clearingnummer i instruktionen för Bygdemedel.

Rättningar

 

Plus/minus uppdaterades felaktigt i projektbudgeten

I kostnads- och finansieringsbudgeten i ansökan om stöd för Projektmedel går det att fälla ut och fälla in kostnader och finansiering utifrån kostnadsslag och medfinansieringstyp. Dessa uppdaterades felaktigt.

 

EU-programmens tid- och aktivitetsplaner flyttades runt

Om användaren raderade en aktivitet eller delaktivitet kunde andra aktiviteter flyttas om eller kopiera en annans aktivitets innehåll.

 

Europeiska territoriella samarbetsprogram - Felaktiga kontroller på uländska sökande

Åtgärdat ett fel som gjorde att svenska kontroller för organisationsnummer med mera, drabbade sökande från andra länder.

Kvarstående brister och problemområden

 

Indikatorer (kvinnor/män) summeras inte i ansökan för Projektmedel

Då användaren lägger in värden för kvinnor respektive män i indikatoerer blir summan noll.

 

Utbetalningsansökningar för projektmedel översätts inte fullständig till engelska

Då en stödmottagare väljer engelska som språk kommer kostnader och medfinasiering visas på svenska. Det är uppgifterna från ärendebeslutet som visas i ansökan om utbetalning och dessa är i regel på svenska.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket