Min ansökan 5.12

Ny version av Min ansökan, 24 maj

Ny funktionalitet

 

Välj hur en ansökan ska signeras

I Min ansökan sparas alltid ansökningar hos den person som loggat in och det går inte att dela eller flytta sparade ansökningar till annan användare eller annat inloggningsätt.

Det går att logga in i Min ansökan på två sätt och tidigare var signeringen kopplad till hur användaren loggat in och vem som loggat in:

  • E-legitimation (BankID eller Telia)
  • Användarkonto (e-postadress)

Nytt i denna version är att användaren kan välja hur ansökan ska signeras i samband med inskickandet. Det innebär att det går att välja signering med e-legitimation även om användaren är inloggad med ett användarkonto. Det är möjligt att låta en annan person signera med sin e-legitimation.

Sedan tidigare kan man efter att ansökan skickats in välja att ta fram ett manuell signeringsunderlag, ett så kallat missiv.

 

Information om signering i Mina ansökningar

Då en ansökan är inskickad och signerad elektroniskt visas detta i översikten i Mina ansökningar. Användaren ser när ansökan signerades och fullständigt namn för den som signerat.

 

Meddelande om inkommen ansökan

Då en ansökan skickas in kommer Min ansökan automatiskt skicka ett meddelande till e-postadressen för kontaktpersonen.

Meddelande innehåller:

  • Sökandes organisationsnamn och organisationsnummer
  • Mottagande organisation
  • Datum och klockslag då ansökan registrerades i Nyps
  • Ärendenummer

 

Meddelandet skickas från en så kallad noreply-adress och går inte att svara på. I meddelandet uppmanas mottagaren att kontakta den mottagande organisationen för information om hanteringen av ärendet.

Observera att detta meddelande inte ersätter den ärendebekräftelse som Nyps eller handläggaren förväntas skicka då beredningen av ärendet påbörjas.

 

Information om behandling av personuppgifter

Samtliga typer av ansökningar har en ny sektion: Viktigt att veta om personuppgifter. Denna sektion innehåller allmän information om ändamål och rättslig grund för behandligen av personuppgifter.

Det är möjligt att lägga in specifik information för ansökanstyper och mottagande organisationer. Beställ detta via servicesidan.

Ändringar

 

Inget extra fönster för inloggning och signering med e-legitimation

Nu sker inloggning och signering utan att ett nytt fönster i webbläsaren poppar upp.

 

Projeknamn/företagsnamn och ärendenummer tydligare i PDF

I PDF-versionen av ansökan om utbetalning visas nu projektnamnet eller företagsnamnet i dokumentets sidhuvud. Även ärendenumret för ärendet visas i dokumentets sidhuvud.

 

Region Norrbotten - Tid- och aktivitetsplan med i projektansökan

Tidigare fanns inte tid- och aktivitetsplan med i ansökan om stöd för Region Norrbotten.
(Ändringen gäller även Länsstyrelsen i Norrbotten).

 

Nytt felmeddelande då för stora tal matas in

Nu finns en bättre felhantering då till exempel belopp över tio miljarder anges. Begränsningen hjälper använderaren att korrigera felaktigt angivna tal i ansökan.

 

Nytt meddelande vid registrering av användarkonto

Då en användare ska registrera ett användarkonto med sin e-postadress visas ett meddelande som förklarar hur personuppgifter behandlas.

Rättningar

 

Sökt belopp i ansökan om utbetalning för projektmedel

Nu skickas sökt belopp med i ansökan om utbetalning till Nyps. Tidigare har endast projektmedel som finansieriering kommit med i beredningen av utbetalningsbeslutet i Nyps.

 

ERUF/ÖKS: Målgrupp visas rätt i ansökan om stöd

Uppgifterna Specificera Målgrupp och Kommentar till målgrupp visades först då användaren uppdaterat sitt val av Investeringsprioritering. Nu visas uppgifterna direkt efter att man valt Programspecifikt mål.

 

Tomma värden i företagets nyckeltal kan sparas

Nu går det att spara en ansökan för Servicebidrag och Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen trots att nyckeltalen inte är fullständigt ifyllda. Dock måste värden anges för att det ska gå att skicka in ansökan.

 

Ärenden visas endast en gång i Ansök om utbetalning

Då inloggad användare finns upplagd flera gånger som kontakt i Nyps med samma e-postadress eller personnummer, visades samma ärende flera gånger för varje kontakt. Nu hanterar Min ansökan kontakters e-postadresser eller personnummer en gång och visar ett ärende korrekt.

 

ERUF: Kontaktpersoners siffror borttagna i ansökan

Tidigare visades siffror (1, 2 och 3) tillsammans med uppgifter om olika kontaktpersoner i ansökan om stöd. Dessa siffror visas inte längre.

Kvarstående brister och problemområden

 

 

Utbetalningsansökningar för projektmedel översätts inte fullständig till engelska

Då en stödmottagare väljer engelska som språk kommer kostnader och medfinasiering visas på svenska. Det är uppgifterna från ärendebeslutet som visas i ansökan om utbetalning och dessa är i regel på svenska.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket