Min ansökan 5.13

Ny version av Min ansökan, 22 november

Ny funktionalitet

 

Olika filnamn på originalansökan

Beroende på om det är en ansökan som stöd eller ansökan om utbetalning visas det i filnamnet på PDF-dokumentet.

Ändringar

 

Beräkning av sökt belopp i ansökan om utbetalning i Projektmedel

Beräkningen görs utifrån:

Stödandel av totala kostnader, Godkänt för ärendet gånger Summa, totala kostnader i denna ansökan om utbetalning.

 

Möjligt att hantera ansökan om utbetalning då stödtypen är stängd i Nyps

När man tar bort möjligheten att registrera nya ärenden inom en stödtyp hos en nypsorganisation kan stödmottagare fortfarande hantera ansökan om utbetalning i Min ansökan i pågående ärenden.

 

Information för att förhindra missbruk av e-legitimation

eSams rekomnderar mydigheter med e-tjänster som kräver inloggning med e-legitimation att lägga in en länk: Du får inte släppa in någon annan

Läs mer om skydd av e-legitimation (DIGG)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Uppgifter om sökande hämtas från aktören i ansökan om utbetalning

I ansökan om utbetalning hämtas organisationsuppgifterna från aktören i Nyps och stödmottagaren har möjlighet att uppdatera dessa uppgifter. Uppgifterna används till exempel i bekräftelsen på inskickad ansökan. Tidigare användes Mina uppgifter som kan skilja sig från de uppgifter som används i ansökan om utbetalning.

 

Kontroller på att minst en rad anges i ansökan

I alla typer av ansökningar finns olika varianter av inmatningar där en eller flera av något ska anges. Exempelvis förväntad sysselsättnigsförändring, kostnader, finansiering och hemsändningar. Nu görs en kontroll i samband med inskick att minst en rad angetts i ansökan.

Rättningar

 

Hantera tomma belopp i ansökan om utbetalning för Projektmedel

Nu hanteras redovisningar där stödmottagaren inte redovisar något för en eller flera kostnadsslag.

 

Revisors e-postadress obligatorisk i ansökan

I samband med GDPR gjordes alla kontakters e-post obligatoriska i Nyps. Om det inte är obligatoriskt även i Min ansökan fastnar ärendena i Ansökan behandlas i Nyps. Nu är revisorns e-postadress obligatorisk i Min ansökan.

Kvarstående brister och problemområden

 

 

Utbetalningsansökningar för projektmedel översätts inte fullständig till engelska

Då en stödmottagare väljer engelska som språk kommer kostnader och medfinasiering visas på svenska. Det är uppgifterna från ärendebeslutet som visas i ansökan om utbetalning och dessa är i regel på svenska.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket