Min ansökan 5.3

Ny version av Min ansökan, torsdag 20 oktober 2016

Ny funktionalitet

 

Möjlighet att upprätta nya ansökningstyper inom projektmedel

Nu är det möjligt att koppla samman en ansökanstyp till flera olika detaljerade stödtyper inom projektmedel. Det går alltså att öppna och stänga enkilda detaljerad stödtyper i realtid. Dessutom är det möjligt att namnge ansökan och dess sökväg i ansökansväljaren.

Ändringar

 

Ny ansökanstyp för projektmedel inom Tillväxtverket

En generell ansökan för flera typer av program och insatser inom Tillväxverket.

Rättningar

 

Ej möjligt att signera med e-legitimation

Användare kunde inte signera sina ansökningar med hjälp av e-legitimation. Felet uppstod i samband med version 5.2, 2016-09-22 och rättades 2016-09-26 (patch 5.2.1).

 

Skickade ansökningar har fel status

Då en ansökan skickats in uppdateras inte statusen korrekt och för vissa användare innebär detta att underlaget för manuell underskrift inte går att ladda ner. Felet uppstod i samband med version 5.2, 2016-09-22 och rättades 2016-10-03 (patch 5.2.2).

 

Listor uppdateras med samma innehåll vid sparningar

Tidigare kunde en lista (hemsändningar, bilagor mm) med flera tillagda rader uppdateras felaktigt om en rad var öppen för redigering samtidigt som ansökan sparades. Nu sparas samtliga rader med sitt unika innehåll utan att förvanskas.

Kvarstående brister och problemområden

 

Kostnads- och finansieringsrader i projektmedelsansökan låser övriga fält vid redigering

Då användaren lägger till eller redigerar en rad i kostnader eller medfinansiering blir övriga delar i budgeten låsta för redigering. Det visas ett meddelande om användaren inte uppdaterat den redigerade raden men ingen hänvisning var den öppna raden finns. Det är också möjligt att uppdatera en ofullständigt ifylld vilket leder till att validering av ansökan inte kontrollerar dessa rader.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket