Min ansökan 5.4

Ny version av Min ansökan, torsdag 15 december 2016

Ny funktionalitet

-

 

Ändringar

 

Ny ansökanstyp för bygdemedel

Länsstyrelsen i Västerbotten kommer att genomföra försök med att hantera bygdemedel i Nyps och en särskild ansökanstyp för detta kommer att finnas i Min ansökan.

 

Nya vägval i Support / Kontakt

Användare som behöver hjälp av olika slag ska hitta information och kontaktvägar enklare. Nu finns valen:

-Vanliga frågor

-Få hjälp med ansökan

-Kontakta teknisk support

 

Ny visning av länk till utbetalningsansökan för EU-programmen

En del användare har upplevt att de inte hittar vidare till tjänsten för att ansöka om utbetalningar inom EU-programmen. Nu visas länken som egen bubbla under Skapa ansökan om utbetalning.

 

Revisor ej obligatorisk uppgift i ansökningar inom företagsstöden

Det är inte längre ett krav på att lägga in uppgifter om revisor. Det förkommer ansökningar där revisor inte finns.

 

Ny integration för e-legitimationer

Kopplingen till leverantören CSign har uppdaterats. Nu används en nyare lösning som ska hantera fel bättre än tidigare.

 

 

Rättningar

 

Land, län och kommun inom EU-programmen

Tidigare kunde valet av land, län och kommun hoppa till och användaren fick göra om valet. Nu väljs ett alternativ direkt.

 

Kvarstående brister och problemområden

 

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket