Min ansökan 5.5

Ny version av Min ansökan, torsdag 19 januari 2017

Ny funktionalitet

-

 

Ändringar

 

Kortare projektnamn

Tidigare kunde ett projektnamn anges med 256 tecken. Då detta används i senare sammanhang kunde fel uppstå om projektnamnet var mer än 240 tecken. Nu är begränsningen 240 tecken i Min ansökan.

 

Lägg till eller uppdatera rad

Då användaren lägger till exempelvis en transportrad i ansökan heter knappen lägg till och då användaren redigerar en befintlig rad heter knappen uppdatera.

 

Kostnads- och finansieringsbudget i projektmedel

Kostnader och medfinansiärer läggs till som rader i budgeten. Gränssnittet är förfinat och gör det enklare att se var raderna hör hemma under respektive kostnadsslag eller medfinansieringstyp.

 

Tabellerrubriker i blått

Nu har rubriker i tabeller blå bakgrund.

 

Kolumnrubriker i ansökan för transportbidrag

Rubrikerna för transportrader är ändrade med förkortningar och radbrytningar så att de ska passa innehållet i tabellen som användaren fyller i.

 

Kolumnrubriker i ansökan för särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen

Nu finns information om vad användaren förväntas ange i företagets nyckeltal.

 

Rättningar

 

Val i vallistor sparas inte

Tidigare kunde till exempel valet av SNI-kod rensas då användaren gick vidare till nästa uppgift. Detta är nu åtgärdat och uppgiften läggs till i ansökan direkt utifrån val i lista.

 

Kvarstående brister och problemområden

 

 

Utbetalningsansökningar för projektmedel översätts inte fullständig till engelska

Då en stödmottagare väljer engelska som språk kommer kostnader och medfinasiering visas på svenska. Det är uppgifterna från ärendebeslutet som visas i ansökan om utbetalning och dessa är i regel på svenska.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket