Min ansökan 5.8

Ny version av Min ansökan, torsdag 18 maj 2017

Ny funktionalitet

Registrera användarkonton direkt i Min ansökan

Nu kan nya användare registrera ett användarkonto direkt i Min ansökan istället för som tidigare gå till en separat webbplats. Bekräftelsmailet ger en länk som också ligger i Min ansökan. Registrering och bekräfterlse har språkstöd. Återställa lösenord och redigera användarkonto ligger fortfarande kvar i en separat webbplats.

 

E-postadress för kontakt sökande läggs till kontakten i ärendet

Nu kopplas automatiskt e-postadressen som sökande anger för kontaktpersonen direkt till kontakten i ärendet i Nyps. Detta gör att minst en person ges behörighet till senare utbetalningsansökningar med sin e-postadress. Information om hur detta hänger samma finns i samtliga ansökningar om stöd.

 

Det går inte att söka noll i Projektmedel

Tidigare har det varit möjligt att ange medfinansiering som helt täcker kostnaderna i projektansökan. Nu visas ett meddelande om sökt belopp blir noll.

 

Minst en transportkostnad i ansökan om transportbidrag

Det har tidigare varit möjligt att skicka in en ansökan om transportbidrag utan att ha angett en enda transportkostnad. Nu visas ett meddelande om att minst en rad ska finnas i ansökan innan den kan skickas in.

Ändringar

 

Ny formulering av frågan om förväntad sysselsättningsförändring

En del sökande har misstolkat vad de ska ange i den förväntade sysselsättningsförändringen i ansökningar inom Stöd till investeringar och företagsutveckling. Nu lyder formuleringen: Förväntad sysselsättningsförändring som en följd av investeringen eller projektet. I fälten efterfrågas:

  • Hur många fler eller färre män
  • Hur många fler eller färre kvinnor
  • Hur många fler eller färre årsarbetskrafter, män
  • Hur många fler eller färre årsarbetskrafter, kvinnor

 

Ändrad inmatning av medsökande, samverkansparter och norska partners

I ansökningar inom EU-program är nu dialogen för att ange eller redigera medsökande, samverkansparter och norska partners tillgänglighetsanpassad och har ett gränssnitt som fungerar bättre i olika webbläsare.

 

Ansökan för Affärsutveckling skickas till högre nivå i Nyps

Tidigare skickades samtliga ansökningar för Affärsutvecklingscheckar till den lägsta nivån Internationalisering. Detta medför att inga kontroller görs att beslutet görs på rätt detaljerad stödtyp. Nu skickas ansökningar till den överliggande nivån Affärsutvecklingscheck i Nyps vilket kräver att handläggaren aktivt väljer detaljerad stödtyp innan beslut.

Rättningar

 

 

Datum för rubriken till projektavslut visas inte i ansökan om Samverkansprojekt

Nu visas en korrekt rubrik i ansökan.

 

Ange negativ sysselsättningsförändring

På grund av ett tidigare fel gick det inte att ange negativa värden i sysselsättningsförändring inom Stöd till investeringar och företagsutveckling.

 

Kvarstående brister och problemområden

 

 

Val i vallistor sparas inte i webbläsaren Chrome om man använder muspekaren

Om användaren använder webbläsaren Chrome och markerar en vallista med muspekaren Exempelvis valet av SNI-kod rensas då användaren gick vidare till nästa uppgift. Detta är nu åtgärdat och uppgiften läggs till i ansökan direkt utifrån val i lista.

 

Utbetalningsansökningar för projektmedel översätts inte fullständig till engelska

Då en stödmottagare väljer engelska som språk kommer kostnader och medfinasiering visas på svenska. Det är uppgifterna från ärendebeslutet som visas i ansökan om utbetalning och dessa är i regel på svenska.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket