Min ansökan 5.9

Ny version av Min ansökan, torsdag 22 juni 2017

Ny funktionalitet

Automatisk utloggning vid inaktivitet

Sedan tidigare har användare loggats ut efter 15 minuters inaktivitet då de är i redigeringsläge i ett ansökansformulär. Nu gäller även denna funktionalitet i övriga vyer i Min ansökan.

 

Församlingsoder för transporter i transportbidrag

I vissa fall ska sökande ange transportkostnader på nivån församlig i stället för normala nivån kommun. Nu presenteras en annan konfiguration från Nyps då användaren ska ange transportkostnader i ansökan.

Ändringar

 

Allmänna förbättringar i sammansatta inmatningsfält

Det finns ett antal sammansatta inmatningsfält av olika slag i samtliga ansökanstyper, så som bilagor, tid- och aktivitetsplan, kostnadsbudget, finansieringsbudget, transportkostnader, ägare etcetera.

Principen för de sammansatta inmatningarna är att användaren tvingas ange samtliga obligatorier innan nästa sammansättning kan anges, exempelvis bilagor där en fil måste laddas upp innan bilagan registreras.

 

Ange Webb-ID eller ärendenummer i kontakten med teknisk support

I kontaktformuläret till tekniska supporten finns nu ett eget fält för Webb-ID och/eller ärendenummer. Syftet är att göra hanteringen tekniska supportärenden snabbare.

 

Årtal förutsätts vara senare än år 2000

Tidigare var det möjligt att ange datum helt fritt, exempelvis 1766-12-02. Troligen missbrukades aldrig denna möjlighet men hypotetiskt skulle det ge komplicerade följder i andra valideringar och kontroller. Nu går det inte att ange datum utanför 20ÅÅ-MM-DD. Möjligen kan det bli problem om patent eller mönsterskydd ska anges eftersom dessa kan vara giltiga i 20 år.

Rättningar

 

 

Betalnummer överförs inte till aktören i Nyps

Åtgärdat ett fel som gjorde att exempelvis bankgironummer inte registrerades på aktören i Nyps.

 

Kontroll att arbetsstället inte redan har en inneliggade ansökan om transportbidrag

Felet innebar att en och samma aktör kunde skapa nya ansökningar om transportbidrag utifrån samma år och period. Nu är kontrollen åter på plats och kommunicerar direkt med Nyps.

 

Kvarstående brister och problemområden

 

  

Utbetalningsansökningar för projektmedel översätts inte fullständig till engelska

Då en stödmottagare väljer engelska som språk kommer kostnader och medfinasiering visas på svenska. Det är uppgifterna från ärendebeslutet som visas i ansökan om utbetalning och dessa är i regel på svenska.

 

Ändra namn på partner i ansökningar inom Europeiskt territoriellt samarbete

Om en budget redan är påbörjad och en användare ändrar namn på en partner eller norsk partner, kan budgeten för respektive partner tömmas på inmatade belopp.

 

Mina uppgifter kopieras inte till ansökningar för EU-program

De uppgifter som anges i Mina uppgifter ska i normala fall kopieras till varje ny ansökan som skapas. Uppgifterna kopieras inte till ansökningar inom Investeringar för tillväxt och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete.


 

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket