Min ansökan (legacy) version 6.1

Ny version av Min ansökan (legacy), 14 mars

Version 6.1 är en mindre samrelease med Nyps 2020 version 16.

Observera att nedanstående är preliminärt och kan förändras i samband med testning och driftsättning.

Anpassningar


Anpassning mot ändrade API:er i Nyps 2020

API:erna i Nyps 2020 version 16 är ändrade. Detta påverkar formulären för ansökan om stöd av EU-medel varför tekniska anpassningar för detta är nödvndiga.

Rättningar


Endast en rad per år tillåts vid inmatning av uppgift om beräknad sysselsättnignsökning till följd av stödet

Uppgiften finns i följande ansökningsformulär
  • Stöd till investeringar och företagsutveckling
  • Externa Konsulttjänster
  • Samverkansprojekt
  • Mikrostöd
  • Affärsutvecklingscheck
  • Affärsutvecklingscheck Brexit
  • Robotlyftet: Stöd till automatisering

Innehållsansvarig: Henrik Hedlund

Tillväxtverket