Ny lathund för Nyps

NypsCentralen tagit fram en lathund som beskriver de vanligaste handgreppen i Nyps, det vill säga registrering av ärenden, beredning och beslutsfattande, utbetalning och avslutande av ärenden.

Lathunden utvecklas fortlöpande och den senaste upplagan finns att ladda ner här:

Manual Nyps 0.2Word

Om någon vill använda materialet som bas för egna material är det fritt fram.

Om du har synpunkter och förslag till utveckling av materialet, kontakta Anders Runnholm,
tfn 08-681 96 66 eller anders.runnholm@tillvaxtverket.se.

Motsvarande material finns för Nyps 2020:

Manual Nyps 2020 v1.0PDF

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket