Nyps2020-barometern

Nyps2020-barometern är en vidareutveckling av Nypsbarometern och innehåller data från Nyps2020. Data presenteras i färdiga diagram/rapporter med möjlighet till anpassning för den egna verksamheten. Tanken med barometern är att den ska användas av alla som på ett enkelt och snabbt sätt vill skapa en bild över verksam-heten, till exempel vad avser mängden beviljningar, utbetalningar, handläggningsti-der och hur beviljade medel fördelats.

Nyps 2020 barometern

Data från Nyps2020 läses över varje natt, varför uppgifterna är aktuella per gårdagens datum.

Nyps2020 barometern är tillgänglig för alla Nypsanvändare. Ingen särskild behörighet behövs. Du loggar in med ditt vanliga användarnamn och lösenord.

Du når Nyps2020 barometern via ingången Nypsbarometern på Nypscentralens hemsida.

Nyps2020 barometern finns tillgänglig senast 28 februari.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket