Nyps 2020 – fokus på företagsstöd under 2019

Vi vill göra Nyps 2020 så bra och användarvänligt som möjligt. Därför har vi genomfört användar- och handläggarträffar under våren och vi kommer att behöva era förslag när vi fortsätter att utveckla Nyps 2020.

Under 2019 handlar största delen av utvecklingsarbetet i Nyps 2020 om företagsstöd. Insamling- och utvecklingsmetoden är användarcentrerad och innebär ett utifrån-och-in-perspektiv.

Att utgå från användarnas behov är helt avgörande för att ta sikte mot vår produktvision: Ett Nyps med nöjda användare som gör nytta i samhället. Målet är att nya beslut inom företagsstöden ska hanteras i Nyps 2020 från och med 2020. Stödformerna inom kommersiell service

Hittills har vi tittat på:

  • Hur ansökningsprocessen fungerar utifrån företagarnas perspektiv.
  • Hur handläggare kan hjälpa stödsökande i ansökningsprocessen.
  • Hur budget och utbetalningar kan hanteras likvärdigt alla typer av företagsstöd.

Under våren har vi träffat handläggare på fem regioner och intervjuat flera företagare. Syftet är att få en förståelse för hur företagen ansöker, hur beredningsprocessen fungerar och hur insatsen genomförs.

Vi har tidigare i år genomfört två stycken så kallade stordemos där alla regioner har möjlighet att delta på distans. Under en demo visar vi prototyper och ni deltagarna får svara på frågor och komma med förslag på förbättringar. Om ni är intresserade av att delta anmäler ni er via servicesidan.

Länkar

Information om prototypen Tvåstegsansökan.

Demon om företagsstöd som genomfördes 8 maj.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket