Nyps 2020 - Nytt ärendebeslut då stödmottagaren skapat en utbetalningsansökan

Det går utmärkt att genomföra ett nytt ärendebeslut (ändringsbeslut) då stödmottagaren påbörjat en utbetalningsansökan i Min ansökan. Det finns några saker att tänka på.

Då ett ärende är i status I väntan i Nyps 2020 och stödmottagaren påbörjat en ny utbetalningsansökan i Min ansökan visas ett meddelande i ärendet:

Meddelande i handläggningsklienten

Du som handläggare kan påbörja beredning av ett nytt ärendebeslut men tänk på att stödmottagaren inte kan skicka in sin ansökan förens det nya ärendebeslutet är expedierat och ärendet åter är i statusen I väntan.

I Min ansökan ser stödmottagaren följande meddelande:

Meddelande som visas för den sökande i Min ansökan

Du kan ändra i princip allt i ärendebeslutet men det finns några saker att tänka på:

  • Du kan inte ändra indikatorsorganisationer (om sådana indikatorer finns i ärendet). Följden blir att utbetalningsansökan inte kan skickas in och stödmottagaren måste kasta den. Indiktorsorganisationer kan ändras av handläggare under beredningen av utbetalningsbeslutet.
  • Om du förändrar eller tar bort samverksansparter i ärendet kan det påverka eventuella utgiftsrader i utbetalningsansökan. Då det nya ärendebeslutet är expedierat kommer stödmottagaren behöva uppdatera utgiftsrader där kopplingen till samverkansparten ändrats. Detta visas i valideringen av ansökan.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket