Nyps 2020 – rapporterna/Diver fungerar inte fullt ut från och med 18 maj

Onsdag 17 maj kommer en ny version av Nyps 2020. Denna version kommer att innehålla ny och förändrad funktionalitet. Dessvärre slutar ett antal rapporter/modeller att fungera.

Projektet Nyps 2020 har utvecklat in i det sista inför senaste versionen. Förändringarna i organisationsregistret har stor påverkan på rapporterna det vill säga både på BIRT och Diver. Detta innebär att vissa av rapporterna för BIRT inte kommer att vara möjliga att köra från och med 18 maj. En första tidsuppskattning är att alla rapporter kommer att vara tillgängliga efter max tre veckor.

Diver modellerna, Projektbanken och Nyps2020 barometern kommer att kunna köras men med data per 170516. Uppdatering kommer att ske så snart det är möjligt men preliminärt i slutet av maj.

Projektstyrgruppen har beslutat att nackdelarna med att rapporterna/modellerna inte kan köras övervägs av fördelarna med den funktionalitet som levereras i applikationen. Då till exempel problemet med organisationsförändringar har ställt till det för många sökande.

Följande rapporter kommer att fungera efter installationen den 17 maj

 • Beredningsrapport
 • Ekonomirapport
 • Status på alla stöd
 • Utlysningsrapport
 • EU rapport
 • EU FI rapport
 • EU ESV rapport

 

Följande rapporter kommer inte fungera efter 17 maj

 • Verifikatrapport
 • Beslutsrapport
 • Samlad lägesrapport
 • Kontroll på plats, planering
 • Kontroll på plats, utfall
 • Återkravsrapport


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket