Nyps 2020: Uppdatera ärenden i status I väntan

Detta gäller de ärenden som ligger i status I väntan. Då det införts ändringar i Nyps 2020 behöver alla ärenden manuellt uppdateras.

Uppdatera ärendet

I senaste versionen av Nyps 2020, 23 maj infördes ändringar som påverkar alla ärenden. Dessa ändringar tillförs manuellt genom att handläggare öppnar ärendet och klickar på Uppdatera ärendet.

Då ärenden ligger i status I väntan kan stödmottagaren logga in i Min ansökan och skapa ansökan om utbetalning. För att inte hindra deras ansökan om utbetalning behöver handläggaren uppdatera ärendet först. Användaren i Min ansökan kommer att se ett meddelande med texten ”ärendets konfiguration har ändrats och ärendet måste uppdateras. Vänligen kontakta er handläggare”.

Den sökande kan alltså fortfarande arbeta med och spara utbetalningen. Det som inte går är att validera eller skicka in utbetalningen innan Nyps2020 handläggaren har uppdaterat ärendet. Den sökande kan heller inte skapa en ny utbetalning. Det går dock att ta bort en pågående.

Kontakt

Nyps servicesidalänk till annan webbplats.


Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket