Nyps 2020 utvecklingsläge

Utvecklingen av nya Nyps präglas för närvarande av interna delleveranser som tillsammans syftar till den första driftsättningen 1 september.

 

Den första interna leveransen skedde strax före jul närmare bestämt den 20 december. Det formella överlämnandet gjordes den 7 januari till Projektstyrgruppen, så nu finns det en körbar version av de tidiga stegen i Nyps 2020. Referensgruppsmedlemmar och ytterligare några intresserade har fått tillgång till applikationen för att testa och tycka till om det som har utvecklats.

För tillfället tar projektet fram vad som måste levereras till nästa internleverans som är den 15 juni och som skall gå i drift den 1 september då Regionalfonden öppnar upp för sina första ansökningar i denna period. Vid denna tidpunkt kommer inte hela systemet att vara klart och en del funktioner kommer vara begränsade. Målet är att vi då skall kunna hantera ansökningar som kommer in på ett riktigt och bra sätt och att processen sträcker sig fram till och med förskottsutbetalning.


Uppstart referensgrupper Projektmedel och Företagsstöd

Vi kommer nu att starta upp referensgruppsarbetet för att ta del av er expertis och kunskap inom Projektmedel och Företagsstöd. Vi kommer till en början att genomföra mötena med både projektmedel och företagsstöd. Referensgruppen är ett viktigt sätt att få in era önskemål så att vi kan ta fram de krav som skall genomföras i utvecklingsarbetet. Vi fick under Nyps användardagar in intresseanmälningar för att delta i arbetet och vi kommer att vända oss till dessa nu i närtid. Är du intresserad av att delta så är det inte för sent!

Hör av dig till mig på mail till Göran Olsson, projektledare Nyps 2020

goran.olsson@tillvaxtverket.se.

 

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket