Nyps 2020 version 19

Ny version av Nyps 2020, 21 november

Ny funktionalitet


Ny stödtyp för enklare hantering av projekt

Stödtypen bygger på projektmedel och heter i systemet basprojekt. Denna stödtyp kan användas för ärenden som inte finansieras av anslaget regionala tillväxtåtgärder. Stödtypen tillämpas genom utlysningar som visas under projektmedel men det går inte att flytta ärenden mellan vanliga projekmedel och basprojekt.

 

Inbetalning av återkrävt förskott i EU-stöd

I samband med avsluta ärende kan ej avräknat förkott sättas ned till noll genom att registrera en motsvarande inbetalning. Tidigare var det inte möjligt att avsluta ett ärende där ej avräknat förskott finns kvar.

Ändringar


Nya och ändrade aktivitetsindikatorer inom EU-stöd

Programmet Övre Norrland

  • får en ny aktivitetsindikator i insatsområde 1 och investeringsprioritering 1b: Antal initiativ som ska leda till ansökningar till Horisont 2020 och Cosme inom regionens fokusområden.

Programmet Småland och öarna

  • ny aktivitetsindikator i insatsområde 5, investeringsprioritering 12a Utbetalade medel av programmets totala budget.
  • aktivitetsindikatorn Externa utvärderingar har genomförts under programperiod blir tillgänglig i insatsområde 4 och 5, investeringsprioritering 12a.
  • aktivitetsindikatorn Antal organisationer som fått stöd tas bort i insatsområde 5, investeringsprioritering 12a.

Programmet Östra Mellansverige

  • ny aktivitetsindikator i insatsområde 3, investeringsprioritering 4c Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och organisationer.
  • aktivitetsindikator Minskning av den årliga förbrukningen av primärenergi i offentliga byggnader tas bort i insatsområde 3, investeringsprioritering 4c.

Rättningar


Tekniska rättningar

Ingen påverkan på funktionalitet.

Kvarstående brister och problemområden


Min ansökan och Internet Explorer

Den del av Min ansökan som hanterar ansökan om stöd för projektmedel, fungerar inte i Internet Explorer. Problemet drabbar omkring 20% av användarna i Min ansökan men merparten har möjlighet att välja en annan webbläsare.

Innehållsansvarig: Ulrica Morelid

Tillväxtverket